WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET HIPPP

HulpverleningsInstituut voor
Pedagogische en Psychologische Problemen

Mw. Drs. M.J. Meijer-Bakker,
Klinisch psycholoog, lid NVVP, lidmaatschapsnummer 2083
Gz-psycholoog, BIG registratie 89049154825
Orthopedagoog, lid NVO, NVO-lidnummer 3695, lid WEP (Werkgroep Eigen Praktijk)
Lid NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Adres: Stinzenlaan 10, 3621 RD Breukelen.

Telefonisch spreekuur:
Voor informatie, vragen en/of aanmelding is er telefonisch spreekuur op:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 9.00. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken waarna ik u zo spoedig mogelijk terugbel.

Telefoonnummer: (0346-) 252862

Fax: 0346-252592

E-mail: info@hippp.nl