HIPPP: HulpverleningsInstituut voor Pedagogische en Psychologische Problemen

Mw. Drs. M.J. Meijer-Bakker:
Klinisch psycholoog en Gz-psycholoog, orthopedagoog . BIG geregistreerd (89049154825) , lid NVVP, lidnr 2083, lid NVO en Lid WEP (Werkgroep Eigen Praktijk), Lid NIP en Kinder- en jeugdpsycholoog NIP.
Voorheen ben ik werkzaam geweest als orthopedagoge in verschillende RIAGG’s op de jeugdafdeling voor intake, onderzoek, ouderbegeleiding, individuele spel- en gesprekstherapie van kinderen en jeugdigen. In Autisme team Gelderland en Noord-Holland-Zuid heb ik autistische kinderen en kinderen met een aan autisme- verwante contactstoornis gediagnosticeerd en begeleid. Tevens ben ik werkzaam geweest binnen een particulier bureau in Rotterdam. Sinds mei 2002 werk ik in mijn eigen praktijk het HIPPP, waarbij diagnostiek en de individuele begeleiding van kinderen, jeugdigen en hun ouders centraal staat.