HULPVERLENINGSMOGELIJKHEDEN BINNEN HET HIPPP

Ouderbegeleiding:

Individuele spel- en/of gesprekstherapie:

Er zijn verschillende vormen van therapie of training voor kinderen en adolescenten:
Voor de jongere kinderen is er individuele speltherapie. Voor de adolescenten is het een combinatie van spel- en gesprekstherapie of alleen gesprekken.
Bij speltherapie wordt het kind uitgenodigd om met (of zonder) hulpverlener te spelen. Kinderen laten vaak door middel van spel zien waar ze mee bezig zijn of waar ze problemen mee hebben. De hulpverlener kan hier weer op inspelen, waardoor het kind op een andere manier tegen zijn/haar problemen gaat aankijken. Door positieve ervaringen tijdens het spelen kan het kind meer zelfvertrouwen krijgen en weerbaarder worden.
De individuele spel- en gespreksbegeleiding is een combinatie van spelen, praten, tekenen e.d. Door het contact wat er zo met de hulpverlener ontstaat, kunnen problemen aan bod komen, maar ook niet te vergeten de sterke kanten van het kind.