VERSCHILLENDE VORMEN VAN ONDERZOEK

Intelligentieonderzoek:
Door middel van een gestandaardiseerde intelligentietest (vergelijkbaar met leeftijdsgenoten) wordt het intelligentieprofiel bepaald. Tevens kan door middel van dit onderzoek, de aandacht, concentratie, het tempo, faalangst en manier van werken geobserveerd worden.
Het intelligentieprofiel is opgebouwd uit twee delen: het verbale en het performale gedeelte. Het verbale gedeelte zegt onder andere iets over de verbale kwaliteiten, de kennis van woordbetekenissen en de algemene ontwikkeling. Het performale gedeelte meet ondermeer het ruimtelijke inzicht, tempo, planning en vooruitzien.

Persoonlijkheidsonderzoek:
Met behulp van vragenlijsten, tekeningen, creatief- en spelmateriaal, persoonlijkheids- en gezinsrelatietesten wordt een beeld gevormd van de persoonlijkheid van het kind en van zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling en van de gezins- en omgevingsfactoren. Tevens kan onderzoek gedaan worden naar faalangst, gedrags- en ontwikkelingsproblemen.