Werkwijze

Op maandag, dinsdag en donderdag is er van 8.30 tot 9.00 telefonisch spreekuur. U kunt dan meer informatie krijgen, vragen stellen of uw kind aanmelden. Afhankelijk van de hulpvraag vinden er één of twee intakegesprekken plaats waarin de ontwikkeling van het kind wordt doorgesproken, de gezins- en omgevingsfactoren in kaart worden gebracht en de hulpvraag verder wordt uitgevraagd. Daarna vindt er een diagnostisch interview (gesprek) en/of spelobservatie met het kind plaats en daarop volgt een adviesgesprek waarin de bevindingen met u worden doorgesproken en een behandeladvies wordt gegeven. Zonodig wordt er doorverwezen naar een andere instelling. Indien nog meer onderzoek verricht moet worden wordt dit ook in het adviesgesprek met u doorgesproken.